Home
Kalendarium

Krąg rejonowy - KLASZTOR

Miejsce: Parafia Zbawiciela Świata
02-12-2021 ~ 6:30 pm
Read More

Rejonowy Dzień Wspólnoty RŚŻ

Miejsce: Kadzidło
05-12-2021 ~ 12:00 pm
Read More
Z żalem informujemy, że w dniu 19.11.2021 roku zmarła
Danusia Tabaka z DK Ostrołęka.

Różaniec przewidziany jest w sobotę i niedzielę o godz. 18:00 w domu pogrzebowym Arka.
Różaniec w poniedziałek o godz. 12:30, msza pogrzebowa o 14:00 w kościele pw. Zbawiciela Świata.

Mężowi Jurkowi i całej Rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia a wszystkich prosimy o modlitwę za duszę Śp. Danusi.

Rejon FARA - DK Ostrołęka

Aktualności z życia Rejonu
FARA Zobacz ostatni Informator dla Rodzin
XI-2021

"Brak umiejętności zostawienia wszystkiego dla Chrystusa zniewala nas."
własne
Czytaj więcej

Główne Informacje o Naszej Wspólnocie

Domowy Kościół - Rejon Ostrołęka to wspólnota skupiająca małżeństwa sakramentalne, które uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw).

W czerwcu 2015 r. dokonano podziału rejonu ostrołęckiego na 2 rejony: REJON KLASZTOR i REJON FARA.

Kręgi z Rejonu FARA spotykają się w parafii pw. NNMP na Eucharystii w II niedzielę miesiąca o godz. 16:00. Po Mszy Świętej krótkie spotkanie w salce domu parafialnego.

Kręgi z Rejonu KLASZTOR spotykają się w każdą II niedzielę miesiąca w parafii p.w. Zbawiciela Świata na Eucharystii o godz. 16:30 w intencji małżeństw z Domowego Kościoła. Po Mszy Świętej krótkie spotkanie w Sali św. Jana.

Nasze Diakonie

Czytaj Aktualności

Odpowiedzialni DK Ostrołęka

Kalendarium Wydarzeń
 • "Bóg, ja­ko je­dyny, może zas­po­koić naj­bar­dziej pod­sta­wową pot­rzebę two­jego ser­ca - pot­rzebę by­cia kocha­nym bez względu na to kim jes­teś, jaką war­tość masz w swoich oczach i oczach innych."
  ks. Franciszek Blachnicki
 • "He­roizm w pra­cy apos­tol­skiej prze­jawia się w od­ważnym po­dej­mo­waniu dzieł i za­dań naj­trud­niej­szych w da­nym śro­dowis­ku, za­nie­cha­nych przez ­innych ja­ko "beznadziejne"..."
  ks. Franciszek Blachnicki
 • "Musimy się pogodzić ze wszystkim, co pochodzi od Boga, bo za wszystkim, nawet za tym, czego nie możemy zrozumieć, kryje się miłość Boga"
  ks. Franciszek Blachnicki
 • "Tylko prawdziwa miłość potrafi zaspokoić głód człowieka i tylko w takiej atmosferze człowiek może się rozwijać i być szczęśliwy."
  ks. Franciszek Blachnicki
 • "Człowiek pokorny żyje w prawdzie i jest pełen radości, dlatego, że ciągle na nowo przeżywa fakt obdarowania."
  ks. Franciszek Blachnicki
 • "Ewangelizacja musi być świadectwem ludzi, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa, odczuli Jego moc, zostali przez Niego przemienieni i nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha Świętego."
  ks. Franciszek Blachnicki

Odpowiedzialni DK - Rejon Ostrołęka

Stenia i Janusz Żebrowscy
Para Rejonowa - REJON KLASZTOR
Beata i SławekDymerscy Para Rejonowa - REJON FARA
Zadania Pary Rejonowej

Para rejonowa:
– jest odpowiedzialna za kręgi w rejonie,
– organizuje spotkania kręgu rejonowego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę,
– współpracuje z parą diecezjalną, księdzem moderatorem diecezjalnym i rejonowym,
– uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego,
– przynajmniej raz w roku bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów, jeśli w rejonie nie ma par łącznikowych.

Pozostali Odpowiedzialni DK