Wydarzenia
Być chrześcijaninem to...uznawać Jezusa jako Pana i Zbawiciela, Maryję za Matkę...wiarę swoją potwierdzać czynami, to znaczy świadczyć o Miłości przez swoje życie, uwielbiać Pana swoim życiem. Być chrześcijaninem to też postawienie Boga w centrum swojego życia, przyjmowanie Jezusa Eucharystycznego – wtedy mamy siłę do świadczenia. Siłę taką daję także różaniec.

W październiku dziękujemy Bogu przez ręce Maryi:
  • za udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę,
  • za udział w Krajowej Pielgrzymce KWC,
  • za zaangażowanie małżeństw w działania na rzecz naszej Wspólnoty. Szczególnie gorąco dziękujemy Iwonce i Pawłowi Wilkowskim, Marcie Startek oraz Krysi i Januszowi Dobrzyńskim.

Parafia NNMP w Ostrołęce (Fara) i Domowy Kościół zapraszają na X Wieczór Skupienia i uwielbienia, który będziemy przeżywać w dniu 5 października 2019 r. (sobota) o godz. 19:15 w kościele Farnym w Ostrołęce pod hasłem „...czystość po Bożemu”.

Obecny rok pracy będziemy przeżywać pod hasłem „Wolni i wyzwalający”. Hasło to niesie w sobie dwa zadania. Posłużę się tu dwoma cytatami.

We wrześniu dziękujemy Bogu przez ręce Maryi:
  • za posługę pary pilotującej Beatce i Grzesiowi Żebrowskim,
  • za udział małżeństw w rekolekcjach wakacyjnych,
  • za udział w powakacyjnym Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło- Życie w Łomży.