Wydarzenia

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Kol 3, 1-2
Budzącego się życia nie jest w stanie powstrzymać ani kamień zastawiający wejście do grobu , ani skorupka wielkanocnego jajka. Jezus zmartwychwstał! Ostatnie słowo należy do życia, do miłości, do Boga. My jesteśmy dziećmi Boga i nosimy w sobie Jego życie. Nieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi nienawiść. Jezus żyje!
Para Rejonowa: Agnieszka i Maciej Rycak