Wydarzenia
Wiara w Zmartwychwstanie Jezusa, to wiara w Królestwo, które nie jest z tego świata. A więc nie rządzi się niedoskonałymi zasadami, jakie obecnie panują na świecie. To przeświadczenie jest dla nas naszą nadzieją i naszym pokarmem, powinno być naszym pokrzepieniem w trudnych chwilach naszego życia. Przed nami wieczność w jego Królestwie. Czy potrzeba nam coś więcej? Widzimy po sobie, że musimy wymagać od siebie coraz więcej, zwłaszcza uwagi w zachowaniu i postępowaniu. Bardzo łatwo można pobłądzić. Apostoł Paweł jak zaczyna 15 rozdział 1 listu do Koryntian to daje pewną przestrogę „A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście.” Uwierzyć nadaremnie to wiedzieć i mieć świadomość, że Pan Jezus zmartwychwstał, a nic z tym nie zrobić. Nie zmienić swojego życia, nie odwrócić się od brudów tego świata. Podążać za pożądliwością ludzkiej natury. Widzieć tylko siebie, własne potrzeby i własne „ja”. Wierzyć w zmartwychwstałego Pana to duża odpowiedzialność.
 • Serdecznie dziękujemy:
  • Wszystkim, którzy w Wielkim Tygodniu pięknie reprezentowali Domowy Kościół angażując się w Liturgię.
  • Wszystkim, którzy wzięli udział w czuwaniu Domowego Kościoła przy grobie Pańskim.
 • W kwietniu zmarła siostra Księdza Dariusz Krajewskiego – wieloletniego moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła. Pamiętajmy o niej w modlitwie, niech Dobry Bóg przyjmie ją do siebie.
 • Kochani wielkimi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia Wieczystej Adoracji w Farze. Oficjalne rozpoczęcie 2 czerwca na Mszy św. o godz. 13:00 przez ks. Biskupa Janusz Stepnowskiego. Prosimy o nieustającą modlitwę, by to dzieło szczęśliwie się rozpoczęło i trwało. Ciągle nie wszystkie godziny są zajęte. W związku z tym gorąco prosimy by pomóc znaleźć chętne osoby, które podejmą się adoracji – 1 godzinę w tygodniu.
 • Kochani na Mszy rejonowej w czerwcu (9 czerwca) o godz: 16:00 nasza wspólnota będzie przeżywać dużą uroczystość – przyjęcie nowego kręgu do wspólnoty – uroczyste wręczenie świec. Pilotaż kończy krąg przy parafii NNMP (Fara) w Ostrołęce, pilotowany przez Kasię i Jacka Orłowskich. Otoczmy ich modlitwą i przybądźmy licznie na tą uroczystość. Po Mszy świętej spotykamy się na świętowaniu przyjęcia nowego kręgu.
 • Zapraszamy pary animatorskie i pilotujące na krąg rejonowy w dniu: 24.05.2019r (piątek) do Ostrołęki (dom parafialny – salka przy kościele Farnym) na godz. 18:00. Za zorganizowanie kręgu, ciasto i sprzątniecie salki odpowiedzialne są kręgi: XI – p.w. św. A. Boboli – animatorzy: Ewa i Mariusz Lubiak, I – p.w. św. Mikołaja – animatorzy – Ewa i Grzegorz Płocha, Krąg II – p.w. M. i L. Quattrocchi – animatorzy – Jola i Krzysztof Gąska.
 • Zakończenie pracy rocznej Domowego Kościoła połączone z III dniem wspólnoty oazowiczów wszystkich pokoleń, oraz rozesłaniem wakacyjnych oaz odbędzie się 16 czerwca 2019 r. (niedziela) w Drozdowie. Początek godz. 13:30. Ciepły posiłek zapewniają organizatorzy. Tradycyjnie zabieramy słodki koszyczek.
 • Podstawowym naszym zobowiązaniem w Domowym Kościele są rekolekcje formacyjne przeżyte przynajmniej raz w roku. Są jeszcze wolne miejsca na rekolekcjach organizowanych przez naszą diecezję:
  • OR I I st. W Leśnej Podlaskiej 16.07-31.07
  • OR I st. W Hodyszewie 17.07 – 01.08
  • ORAR I st. W Płocku 1-5.07
  • ORAR II st. W Płocki 9-13.07
  • ORAR I st. W Nałęczowie 10-14.08
  • Rekolekcje tematyczne Zakopane „Jezus Mistrzem moim i mojej rodziny” 18-25.08

   Informacje szczegółowe na poniższych stronach lub u pary rejonowej.
   www.dk.ostroleka.pl/rekolekcje
   www.koscioldomowy.lomza.pl
 • Prośba o świadectwa do kolejnego Listu DK. Prosimy o pisanie naszych doświadczeń, aby dać świadectwo życia naszych wspólnot.
 • Msza św. rejonowa w czerwcu będzie ostatnią Mszą św. rejonową w tym roku pracy. W wakacje nie będzie Mszy Świętych Rejonowych. Po wakacjach zapraszamy na Mszę św. i spotkanie 8 września 2019 r.
 • Kochani pamiętajmy, że krąg czerwcowy jest normalnym kręgiem pracy, który musi zawierać wszystkie elementy kręgu. Na koniec tego kręgu odbywają się wybory nowej pary animatorskiej. Każda para w kręgu jest potencjalnym kandydatem na parę animatorską. Powinna ona mieć przeżyte rekolekcje Oaza I st. i ORAR II st. (lub przynajmniej zaplanowane jedne z tych rekolekcji). Wybory przeprowadza ksiądz moderator lub para rejonowa. Każdy z małżonków w głosowaniu tajnym głosuje oddzielnie. Prowadzący wybory ogłasza wybór, gdy jest równa liczba głosów, wskazuje jedną parę.
 • Przypominamy o sumiennym przekazywaniu informacji w kręgach – zarówno SMSów jak i kserowaniu informatorów, oraz odczytywaniu ich w całości na kręgach.
 • Solenizantom i jubilatom obchodzącym swe uroczystości w miesiącu maju składamy życzenia, by ten czas Zmartwychwstania, był czasem zmartwychwstawania z grzechu.
Służący Rejonu: Beata i Andrzej Paszczyk