Wydarzenia
"Brak umiejętności zostawienia wszystkiego dla Chrystusa zniewala nas." własne

„Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.” Łk 6, 47-48

"Liczy się tu i teraz." Ks. Piotr Pawlukiewicz

Jezus został wyszydzony, opluty, porozrywano Mu skórę podczas biczowania, obdarto z szat, rozryto Mu głowę cierniami, wbito gwoździe w ręce i nogi. Pozwolił na to z miłości do Ciebie i do mnie. Pozwolił się zabić z tej miłości. Także z tej miłości zmartwychwstał.

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Kol 3, 1-2