Wydarzenia
W dniu 23 lutego 2020 r. o godzinie 10:00 w Kościele NNMP (Fara) w Ostrołęce odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i zamontowania nowej monstrancji do kaplicy Wieczystej Adoracji. Mszy Świętej przewodniczył ks. biskup Janusz Stepnowski, który poświęcił nową Monstrancję i wystawił w niej Najświętszy Sakrament, by wierni mogli adorować Go dzień i noc w Kaplicy Wieczystej Adoracji.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” Mt 11, 28

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” Mt 5, 14-16

"Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.." J 6, 10-13

Parafia NNMP w Ostrołęce (Fara) i Domowy Kościół zapraszają na XI Wieczór Skupienia dla małżeństw i narzeczonych który będziemy przeżywać w dniu 1 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 18:00 w kościele Farnym w Ostrołęce pod hasłem „Każdy człowiek jest dobry i jest najważniejszy”.